Statistik:

Elforbruget i Danmark

Vejbelysningen tegner sig for godt 1 % af elforbruget i Danmark. Nettabet er næsten fire gange større. Det samlede elforbrug var på 33.604 GWh i 2005. Det er en stigning på 3,8 % siden 1996.

 

Interesseorganisationen Dansk Energi har offentliggjort en statistik over udviklingen i det danske elforbrug fra 1996 til 2006. Statistikken viser, at det samlede forbrug er vokset fra 32.359 GWh til 33.604 GWh i perioden. Det er en stigning på 3,8 %.

Forbruget til vejbelysning var på 384 GWh i 1996 og på 370 GWh i 2005. Forbruget er således faldet med 3,6 %. I 2005 tegnede vejbelysningen sig for 1,1 % af det samlede forbrug.

Boliger og industrien kommer ind på en delt førsteplads som de største elforbrugere. Boliger tegner sig for 29,3 % af forbruget, mens industrien tegner sig for 29,1 %.

Disse tal fremgår af tabel 1. Hvad der ikke fremgår af tabellen er, at nettabet i 2005 er på 1.414 GWh, dvs. 3,8 gange så meget som forbruget til vejbelysning. Energinet.dk skønner, at det gennemsnitlige nettab udgør 5 % af forbruget. Nettab er betegnelsen for energi, der går tabt undervejs fra producent til forbruger.

Dansk Energi er erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark.

Tabel 1. Det danske elforbrug. (Kilde: Dansk Elforsyning Statistik 2005. Dansk Energi, 2006.

Kommentar

 

Når interessen blandt kommuner m.fl, for at reducere lysspild i forbindelse med vejbelysning mv. er så ringe, som den er, så hænger det naturligvis sammen med, at forbruget til vejbelysning relativt set er så ringe, som det er. Der er andre steder, hvor det er mere oplagt at spare og effektivisere – fx i forhold til nettabet og de områder, der har et voksende forbrug, herunder handel og service samt offentlige virksomheder. Men man skal dog også huske på, at det er skatteborgernes penge, der i givet fald går til spilde. Kommunerne har derfor en moralsk forpligtelse til at minimere spildet. Desuden har det offentlige en – igen moralsk – forpligtelse til at gå foran: Hvis borgerne skal spare på strømmen i hjemmene, fx ved at skifte til energisparepærer, så må det offentlige vise vejen og også spare på strømmen til belysning mv. Endelig er der andre grunde til at minimere lysspildet i forbindelse med vejbelysning end økonomien. Fx vil en reduktion af lysspild også reducere gener med indtrængende lys.

Per Tybjerg Aldrich

 


  Til hjemmesiden

 Til siden om lysforurening

 Send E-mail


© Per Tybjerg Aldrich

Oprettet: 2007-03-18

Senest opdateret: 2007-03-18