Bevarelse af nattemørket:

Planlægning mod lysforurening

Planloven skal sikre, at planlægningen forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

Lysforurening er derfor også et tema i forbindelse med landsplanlægning, regionplaner, kommuneplaner, lokalplaner, landzone­administration og miljøvurderinger.

Herunder findes en række artikler og links, der dels beskriver plan­loven, dels giver eksempler på, hvordan lysforurening og bevarelsen af nattemørket er et tema i planlægningen.

Artikler

Bemærkninger til forslag til landsplanredegørelse 2006 (2006-04-17)

Opinion: Et Danmarkskort uden hensyn til nattemørket? (2006-04-15)

Miljøministerens forslag til Landsplanredegørelse 2006: Nyt Danmarkskort uden hensyn til nattemørket (2006-03-04)

Miljøministeren vil ikke kortlægge lysforureningen (2005-12-30)

Forslag om kortlægning og beskyttelse af lysforureningsfri områder i Danmark (2005-10-05)

Kommentarer til Hvidovre Kommunes forslag til Kommuneplan 2005 (2005-09-27)

Lysforurening i HURs Regionplan 2005: Mere nattemørke til hovedstadens indbyggere (2005-04-27)

Bæredygtig udvikling: Lokal Agenda 21-strategi og lysforurening (2004-03-16)

Forslag til Regionplan 2005 for hovedstadsregionen (2003-03-30)

Regionplan: Skal mørket planlægges? (2005-04-27)

Til toppen

Links

Planlægning, Miljøministeriet

Planloven og andre love, Landsplanafdelingen, Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet.

Planloven i praksis, Miljøministeriet, Landsplanafdelingen, 2002.

Lys over land - om brug af udendørs belysning, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 2002.

Retningslinie 24. Forurening med støj og lys. Regionplan 2000. Viborg Amt.

Retningslinie 25. Forurening med støj og lys. Regionplan 2005. Viborg Amt.

Odense. Samlet plan for bymidtens belysning. Vejsektoren.dk.

danmark.dk: Adresser på myndigheder og organisationer.

Til toppen

 

Se også: Regulering af lysgener.

 


Til hjemmesiden

Til siden om lysforurening

Send E-mail


© Per Tybjerg Aldrich

Oprettet: 2006-02-05

Senest opdateret: 2006-04-17