Truslen mod nattemørket:

Lysforurening – en kort introduktion

Lysforurening er et problem, der i mange år har været overset i den danske miljødebat. Lysforurening er imidlertid et problem, der på linie med lydforurening – også kaldet støj – bør tages alvorligt.

Lysforurening forringer vores muligheder for at opleve stjernehimlen. Den stjernehimmel, som gennem tusinder af år har været en kilde til inspiration for vore forfædre.

Lysforureningen slår altså ikke mennesker og dyr ihjel. Den forringer kun vores livskvalitet. På samme måde som vores livskvalitet forringes, når en dyreart uddør.

Lysforurening er således ikke kun en trussel mod astronomerne. Alle, der fascineres af en stjernebestrøet himmel, bliver ramt.

Lysforurening fører desuden til

·       spild af energi

·       reduceret sikkerhed i trafikken

·       øget risiko for kriminalitet

·       forstyrrelse af flora og fauna.

Lysforurening...

 ... er en samlet betegnelse for en række negative effekter ved menneskeskabt lys.

Lysforurening dækker bl.a. over følgende effekter:

·       Lyssmog, dvs. et diffust skær på den skyfri nattehimmel.

Skæret manifesterer sig bl.a. ved, at de svagere stjerner 'drukner' i baggrundslyset. Betragter man en større by fra et mørkt sted ude på landet, konstateres en 'lyskuppel' over byen.

·       Blænding.

Denne form for lysforurening består i, at lyset skinner så stærkt direkte ind i øjnene på en betragter (trafikant, beboer, stjernekigger, osv.), at vedkommende næsten intet kan se – hvilket næppe var intentionen med lyset.

·       Indtrængende lys.

Denne form for lysforurening består i, at lys falder uden for det område, det var tiltænkt. Det kan f.eks. dreje sig om gadelamper, der ikke alene lyser vejbanen op, men også de private parcelhusgrunde langs den.

·       Lyskaos.

Lyskaos gør omgivelserne uharmoniske og forvirrende at orientere sig i. Tænk på en stærkt befærdet forretningsgade i en storby med gadelamper, lysreklamer, forretningsvinduer, lysregulerede gadekryds mm.

Årsagen

Lysforurening skyldes forkert brug af lys og dårligt designede armaturer.

Der er mange kilder til lysforurening. De vigtigste er:

·       Vejbelysning (gadelamper).

·       Facadebelysning.

·       Drivhusbelysning.

·       Belysning af vej- og reklameskilte.

·       Belysning af bygge- og sportspladser.

Almindelig luftforurening bidrager også til lysforureningen. Det lys, der sendes opad, reflekteres nemlig af luftbårne støvpartikler.

Løsninger

Lysforurening kan bekæmpes. Og det er enkelt. Og selv om løsningerne kan være dyre at etablere, tjener de sig hurtigt ind gennem lavere el-forbrug.

Lysforurening bekæmpes ved brug af

·       gode armaturer

Dvs. armaturer, som sender lyset derhen, hvor det skal bruges. Lyset skal altid dirigeres nedad, aldrig opad eller vandret ud fra lyskilden.

·       den rette mængde lys

·       lyskilder med god energiøkonomi

·       timers, tænd- & slukure, sensorer og lignende anordninger

Disse løsninger vil samtidig øge trafiksikkerheden og den kriminalpræventive effekt af udendørs belysning.

Hvad du kan gøre

Du kan selv yde et bidrag til bekæmpelsen af lysforureningen. Du kan

·       reducere mængden af lys, som dine udendørslamper udsender, ved at skifte til pærer med mindre effekt (færre watt).

·       skifte til 'stjerne-venlige' armaturer, når dine nuværende lamper er blevet for gamle og alligevel skal udskiftes. Stjernevenlige armaturer er lamper, som kun sender lyset nedad og ikke hverken til siderne eller opad.

·       installere tænd- & slukure, bevægelsesfølere o.lign. på dine gadedørslamper, havelamper osv., så lyset kun tændes, når der er brug for det.

Du kan også skabe opmærksomhed om problemet gennem henvendelser til naboer, grundejerforeninger, vejmyndigheder, el-selskaber, forretningsindehavere, drivhusgartnere, m.fl. Påvirk dem, så de tager højde for problemet, når de planlægger og installerer deres belysningsanlæg. Tag deres behov for lys alvorligt og foreslå dem konkrete og realistiske løsninger.

Der findes flere eksempler på, at det er lykkedes at få myndigheder til at vedtage foranstaltninger, som reducerer lysforureningen.

Se også introduktionen på: http://lysforurening.wordpress.com/

Skandinavien om natten fotograferet fra en satellit i 800 km højde. Billedet viser nordlys-ovalen over den skandinaviske halvø og Kola-halvøen, gasafbrændinger fra offshore-installationer i Nordsøen samt lys fra veje og byer, som sendes ud i rummet - til ingen verdens nytte. Spildet kan reduceres, hvis udendørs belysning installeres med omtanke. Det vil gavne miljø og økonomi. Og give os alle mulighed for at nyde det naturlige lys - lyset fra stjernerne. Foto: Defense Meteorological Satellite Program - bearbejdet (delvis renset for støj) af Per Tybjerg Aldrich.

Lyssmoggen over hovedstadsområdet fotograferet fra Brorfelde Observatoriet i en afstand af ca. 50 km. Foto: Karl Augustesen.

Lys fra en kommunal oplagsplads ved Degnemosen i Brønshøj, der trænger ind på naboen, en privat villa, p.g.a. dårlig afskærmning. Hvorfor skal pladsen overhovedet være oplyst hele natten? Foto: © Per Tybjerg Aldrich.

Aftenudsigten over Odense fra Munkebo Bakke (58 m.o.h.). Selv om fotografiet er taget fra et punkt højt over gadelamperne, ses flere af lamperne som distinkte lysende punkter, fordi de er dårligt afskærmede. Foto: © Per Tybjerg Aldrich.

Natudsigten over Albertslund fra Herstedhøje (67 m.o.h.). Selv om fotografiet er taget fra et punkt højt over gadelamperne, ses flere af lamperne som distinkte lysende punkter, fordi de er dårligt afskærmede. Foto: © Per Tybjerg Aldrich.

Københavnerarmaturet er et godt eksempel på et stjerne-venligt vejbelysningsarmatur, fordi det skærmer fuldstændigt for lys opad og vandret ud fra lyskilden. Foto: © Per Tybjerg Aldrich.


aldrich.dk

lysforurening.dk

Send E-mail


© Per Tybjerg Aldrich

Senest opdateret: 2009-03-31