Introduktion

Skandinavien med lysforurening og nordlys fotograferet fra en satellit i april 2015.

Truslen mod nattemørket:

Lysforurening – en kort introduktion

Lysforurening er et problem, der i mange år har været overset i den danske miljødebat. Lysforurening er imidlertid et problem, der på linje med lydforurening – også kaldet støj – bør tages alvorligt.

Lysforurening forringer vores muligheder for at opleve stjernehimlen. Den stjernehimmel, som gennem tusinder af år har været en kilde til inspiration for vore forfædre.

“Stjernenat over Rhonen” af Vincent van Gogh.

Det forringede udsyn til stjernehimlen er dog det mindste onde. Langt værre er det, at lysforurening også er en trussel mod dyr, planter og hele økosystemer – altså mod biodiversiteten – og mod menneskers sundhed.

Lysforurening er således ikke kun en trussel mod astronomerne. Alt levende på Jorden bliver ramt.

Lysforurening fører desuden til:

 • spild af energi
 • reduceret sikkerhed i trafikken
 • øget risiko for kriminalitet

Hvad er lysforurening DA IG

Lysforurening…

… er en samlet betegnelse for den negative miljøpåvirkning, som uundgåeligt følger af kunstigt lys om natten.

Lysforurening dækker bl.a. over følgende effekter:

 • Lyssmog, dvs. et diffust skær på den skyfri nattehimmel. Skæret manifesterer sig bl.a. ved, at de svagere stjerner ‘drukner’ i baggrundslyset. Betragter man en større by fra et mørkt sted ude på landet, konstateres en ‘lyskuppel’ over byen.
 • Blænding. Denne form for lysforurening består i, at lyset skinner så stærkt direkte ind i øjnene på en betragter (trafikant, beboer, stjernekigger, osv.), at vedkommende næsten intet kan se – hvilket næppe var intentionen med lyset.
 • Indtrængende lys. Denne form for lysforurening består i, at lys falder uden for det område, det var tiltænkt. Det kan f.eks. dreje sig om gadelamper, der ikke alene lyser vejbanen op, men også de private parcelhusgrunde langs den.
 • Lyskaos. Lyskaos gør omgivelserne uharmoniske og forvirrende at orientere sig i. Tænk på en stærkt befærdet forretningsgade i en storby med gadelamper, lysreklamer, forretningsvinduer, lysregulerede gadekryds mm.

Lysforureningen – målt på hvor lys nattehimlen er – er voksende. I Danmark bliver nattehimlen omkring 10 % lysere hvert år, fordi stadig flere arealer bliver belyst, og fordi belysningen bliver stadig kraftigere.

Lyssmog over København fotograferet 50 km vest for Rådhuspladsen. Fot.: Karl Augustesen.
Blænding. Det kraftige lyset fra en dækforhandler er rettet ud mod vejen, hvor det lyser direkte ind i øjnene på forbipasserende trafikanter. Fot.: P. T. Aldrich.
Indtrængende lys. Lyset fra en kommunal oplagsplads oplyser hele natten facaden i det nærliggende hus. Fot.: P. T. Aldrich.
Lyskaos. Lyset på og omkring Rådhuspladsen i København konkurrerer om betragterens opmærksomhed. Ældre foto af: P. T. Aldrich.

Årsagen

Lysforurening skyldes forkert brug af lys og dårligt designede armaturer.

Der er mange kilder til lysforurening. De vigtigste er:

 • Vejbelysning (gadelamper)
 • Facadebelysning
 • Drivhusbelysning
 • Belysning af vej- og reklameskilte
 • Belysning af bygge- og sportspladser
Aftenrøde over Odense fotograferet fra Munkebo Bakke (58 m.o.h.). Nederste del af billedet er domineret af vejbelysningsarmaturer, som sender lys opad. Fot.: P. T. Aldrich.

Almindelig luftforurening bidrager også til lysforureningen. Det lys, der sendes opad, reflekteres nemlig af luftbårne støvpartikler.

Løsninger

Lysforurening kan bekæmpes. Og det er enkelt. Og selv om løsningerne kan være dyre at etablere, tjener de sig hurtigt ind gennem lavere el-forbrug.

Lysforurening bekæmpes ved brug af:

 • gode armaturer. Dvs. armaturer, som sender lyset derhen, hvor det skal bruges. Lyset skal altid dirigeres nedad, aldrig opad eller vandret ud fra lyskilden
 • den rette mængde lys
 • lyskilder med god energiøkonomi
 • timers, tænd- & slukure, sensorer og lignende anordninger.
Københavnerarmaturet – et eksempel på et “stjerne-venligt” armatur, fordi det ikke udsender lys over det vandrette plan. Fot.: P. T. Aldrich.

Disse løsninger vil samtidig øge trafiksikkerheden og den kriminalpræventive effekt af udendørs belysning.

Hvad du kan gøre

Du kan selv yde et bidrag til bekæmpelsen af lysforureningen. Du kan:

 • reducere mængden af lys, som dine udendørslamper udsender, ved at skifte til pærer med mindre effekt (færre watt).
 • skifte til ‘stjerne-venlige’ armaturer, når dine nuværende lamper er blevet for gamle og alligevel skal udskiftes. Stjernevenlige armaturer er lamper, som kun sender lyset nedad og ikke hverken til siderne eller opad.
 • installere tænd- & slukure, bevægelsesfølere o.lign. på dine gadedørslamper, havelamper osv., så lyset kun tændes, når der er brug for det.

Du kan også skabe opmærksomhed om problemet gennem henvendelser til naboer, grundejerforeninger, vej-myndigheder, el-selskaber, forretningsindehavere, drivhusgartnere m.fl. Påvirk dem, så de tager højde for problemet, når de planlægger og installerer deres belysningsanlæg. Tag deres behov for lys alvorligt og foreslå dem konkrete og realistiske løsninger.

Der findes flere eksempler på, at der er lykkedes at få myndigheder til at vedtaget foranstaltninger, som reducerer lysforurening.

De 10 bud DA IG

7 Responses to Introduktion

 1. Pingback: Konsekvenser for dyrelivet | Lysforurening i Danmark

 2. Pingback: Lysspild hædres – Den Danske Lyspris 2012 går til Lynetten i København | Lysforurening i Danmark

 3. Pingback: Danmark lyser for stjernerne | Lysforurening i Danmark

 4. Pingback: Kunstigt lys om natten får solsorte til at parre sig tidligere | Lysforurening i Danmark

 5. Pingback: Regler om lysforurening | Lysforurening i Danmark

 6. Pingback: Nyt satellitfoto af Danmark om natten | Lysforurening i Danmark

 7. Pingback: Konsekvenser for plantelivet | Lysforurening i Danmark

Kommenter gerne

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s