Links

Internet

Links vedr. lysforurening

Herunder er forskellige links med relevans for lysforurening. De er af hensyn til overskueligheden sorteret i forskellige kategorier. Flere af links’ne er dog til hjemmesider med et vidtfavnende indhold. Det betyder, at det, man søger, måske også findes under en anden kategori end den, man først ville søge på. Det, at et link er med her, er ikke en garanti for, at informationen på den pågældende hjemmeside er troværdig.

Om lysforurening

International Dark-Sky Association (IDA)

Starlight – International Initiative in Defence of the Quality of the Night Sky as Mankind’s Scientific, Cultural and Environmenttal Heritage

Den Internationale Astronomiske Unions (IAU) kommission nr. 50 vedr. lysforurening

Campaign to Protect Rural England (CPRE)

Light Pollution Science and Technology Institute

Platform Lichthinder (Nederlandene)

Ljusstyrkan.se – en kampanj mot ljusförorening (Sverige)

The Urban Wildlands Group

Sky & Telescope’s side om lysforurening

VdS Fachgruppe Dark Sky. Initiative gegen Lichtverschmutzung (Tyskland)

Umweltbelastung durch künstliches Licht (Prof. Dr. Gerhard Eisenbeis’ side om lysforurening, tysk)

NOAA National Geophysical Data Center. Earth Observation Group. Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) med satellitfotos af Jorden om natten

Artificial Night Sky Brightness

Fatal Light Awareness Program (FLAP)

NASA Suomi NPP med satellitfotos af Jorden om natten

Om lys

Lysviden – viden om lys og belysning til studerende, undervisere og andre lysinteresserede

Om belysning

Dansk Center for Lys (tidligere Lysteknisk Selskab)

TEKNIQ – arbejdsgiver- og brancheorganisation for tekniske installatører, herunder el-installatører

Dansk Energi – brancheforening for foreninger og grupper af energiselskaber

International Laser Display Association

Om natur

Miljøministeriet

Miljøstyrelsen

Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforenings Lys- og lydnetværk

Om veje

Vejdirektoratet

Vejregler

Om miljøplanlægning

Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)

DR’s undervisningsside om planloven