Eksempler

Eksempler på god og dårlig belysning

Herunder findes en række kommenterede fotos, der viser forskellige eksempler på gode og dårlige former for udendørs belysning – med særlig fokus på armaturer.

Offentlig belysning

Vejbelysning

Koebenhavnerarmatur_245p

Lysstofroerarmatur_245p

Koebenhavnerarmatur2_245pLysstofroerarmatur2_245p

Et godt (til venstre) og et dårligt (til højre) vejbelysningsarmatur – henholdsvis om dagen (for oven) og om natten (for neden).

Armaturet til venstre er Københavnerarmaturet. Det er et eksempel på et fuldt afskærmende armatur, som kun sender lys ned på vejen, cykelstien og fortorvet.

Armaturet til højre er lysstofrørarmaturet. Det er et eksempel på et dårligt afskærmende armatur. Det sender ikke kun lys ned på vejen, men også ud til siderne (og ind i haverne og ind ad vinduerne i husene langs vejen) og opad. (Fot.: P.T.Aldrich.)

Vejskiltebelysning

Vejskiltebelysning_god_245pVejskiltebelysning_daarlig_245x369p

God (til venstre) og dårlig (til højre) vejskiltebelysning.

Vejskiltene til venstre er belyst oppefra og ned med fuldt afskærmende armaturer, der ikke sender lys ud til siderne eller opad.

Vejskiltet til højre er belyst nedefra og op, så der sendes lys op i atmosfæren, dels direkte, dels reflekteret fra skiltet.

(Fot.: P.T.Aldrich.)

Park- og stibelysning

Toldbod_290_Lygte_245pBredalsparken_dag_245p

Albertslund_Mini_Lygte_245pBredalsparken_aften_245pGode (til venstre) og et dårligt (til højre) armaturer til belysning af stier, parker og eventuelt p-pladser.

Armaturerne til venstre er Toldbodlygten (øverst) og Albertslundlygten (nederst). Toldbodlygten er fuldt afskærmende. Albertslundlygten har et bælte omkring lyskilden, så den ikke blænder – forudsat at lyskilden ikke er for stor, og at lygten installeres på en mast, der ikke er så høj, at man kan se direkte op på lyskilden.

Armaturet til højre er et kuglearmatur med hvidt opalt glas. Det er fuldstændigt uafskærmet, så lyset falder i alle retninger.

(Fotos til højre: P.T.Aldrich.)

Sportspladsbelysning

Sportspladsbelysning_god_245pSportspladsbelysning_daarlig_245p

En god (til venstre) og en dårlig (til højre) sportspladsbelysning.

Armaturerne til venstre sender lyset ned på banen. (Fot.: Abacus Lighting.)

Armaturerne til højre sender ikke alene lyset ned på banen, men også ud til siderne, så det – som her – kan ses på en afstand af mindst 2-3 km. (Fot.: P.T.Aldrich.)

Privat belysning

Reklameskiltbelysning

Reklameskiltbelysning

En god (til venstre i billedet) og en dårlig (til højre) løsning på belysning af en butiksfacade/et reklameskilt.

Til venstre er en række fuldt afskærmende armaturer installeret, så de lyser oppefra og skråt ned på butiksfacaden.

Til højre er en række armaturer installeret, så de lyser nedefra og op (på reklameskiltet “Coke is it!”). Selv om armaturerne er fuldt afskærmende, kan det med denne placering ikke forhindres, at lyset sendes op i atmosfæren, dels direkte, dels reflekteret via reklameskiltet. (Fot.: P.T.Aldrich.)

Gadedørsbelysning

Gadedoersbelysning_god_245pGadedoerslampe_daarlig_245p

En god (til venstre) og en dårlig (til højre) løsning med hensyn til orienteringslys omkring husdøren.

Armaturerne til venstre er fuldt afskærmende og sender kun lys nedad.

Armaturet til højre er uafskærmet og sender – når det som her er installeret på en væg – lys både opad og ud til siderne foruden nedad. (Fot.: P.T.Aldrich.)