Lyspåvirkning negligeres i lokalplan for Dronningmølle Badehotel

Området, som Gribskov Kommunes lokalplan 309.07 vedrører, er markeret med en hvid streg. Det påtænkte badehotel skal være lige ved ‘flaskehalsen’ syd for den øst-vest-gående vej og med udsigt ud over det grønne område og stranden mod nordvest.

Gribskov Kommune har den 16. april 2021 vedtaget lokalplan 309.07 om Campingplads og Badehotel i Dronningmølle. Lokalplanen, der er i offentlig høring frem til den 20. maj 2021, vil bl.a. tillade, at der bygges et badehotel i op til fire etager med udsigt til – og fra – den nordsjællandske strand. Det er en lang række borgere, der har samlet sig i den offentlige Facebook-gruppe “Nej til højt strandhotel i Dronningmølle“, stærkt utilfredse med som navnet antyder.

Lemfældig behandling af hensynet til nat-naturen

Lokalplanen er desværre et godt eksempel på, hvor lemfældigt kommuner ofte behandler hensynet til nat-naturen, nattemørket og den mørke nattehimmel – og hvor lidt de bekymrer sig om lysforurening. Ofte på trods af erklærede ønsker om at gøre noget for biodiversiteten, som Gribskov Kommune ligesom mange andre kommuner også påstår, at de bekymrer sig om.

En visualisering af det påtænkte hotel set fra syd. Hotellet er bygningen øverst til højre i billedet. Øverst i billedet skal man forestille sig, at stranden og Kattegat befinder sig. Hvorfor det ikke er markeret, kan man kun gisne om.

Gribskov Kommune skriver i lokalplanen, at man har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslaget til lokalplan. Afgørelsen er truffet på grundlag af en miljøscreening. I den vurderes det, at forslaget ikke kan få en “væsentlig indvirkning på miljøet”. Det vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer.

Overfladisk miljøscreening

Gribskov Kommunes miljøscreening af forslag til lokalplan 309.07 og kommuneplantillæg nr. 38 er et dokument på syv sider med en række spørgsmål, som kommunen skal svare ja eller nej til samt skrive en kort bemærkning til. Spørgsmålene dækker en lang række miljøforhold ordnet under en række overordnede temaer.

Et af temaerne i miljøscreeningen hedder “Visuel effekt”. Det omfatter fire spørgsmål. Det tredje af de fire spørgsmål lyder: “Medfører planen en påvirkning af omgivelserne ift. lys, refleksioner eller skyggeforhold?” Her har kommunen sat kryds ud for “Nej”. Under bemærkninger skriver kommunen: “Planerne forventes ikke at give anledning til væsentlige påvirkninger på omgivelserne i forhold til lys, refleksioner eller skyggeforhold”.

Spørgsmål 10.3 om lyspåvirkning i Gribskov Kommunes miljøscreening af lokalplanen om campingplads og badehotel i Dronningmølle.

Det var det. Det var alt om risikoen for lysforurening og forstyrrelse af nat-naturen fra lyset fra de biler, der kører til og fra hotellet og campingpladsen om aftenen og natten, p-plads- og sti-belysning, belysning fra hotellets vinduer ud på omgivelserne og anden kunstig belysning, som et hotel og en campingplads giver anledning til. Ikke et ord om, på hvilket grundlag kommunen forventer, at der ikke skulle være væsentlige påvirkninger af omgivelserne i forhold til lys.

Ingen krav til eventuel udendørs belysningsanlæg

Ikke nok med, at der ikke foreligger en seriøs vurdering af risikoen for lysforurening og forstyrrelse af nat-naturen i forbindelse med lokalplanen. Der foreligger heller ikke nogen bestemmelser i lokalplanen, som kan begrænse fremtidig lysforurening og påvirkning af nat-naturen.

En lokalplan giver ellers kommunen mulighed for at sætte begrænsninger op via såkaldte bestemmelser. I forhold til det påtænkte badehotel bestemmes det f.eks., at “badehotelles facader skal beklædes med træ”.

Men man kigger altså forgæves efter bestemmelser om miljøforhold, og kapitlet om veje, stier og parkering samt kapitlet om tekniske anlæg er støvsuget for bestemmelser om belysning og belysningsanlæg. Så ejeren af det planlagte badehotel har frit slag til at opsætte kunstig udendørs belysning efter eget forgodtbefindende.

Eksempel på udenlandsk strandhotel med kunstig udendørs belysning, der bidrager til lysforureningen. Det påtænkte badehotel i Dronningmølle ligger ikke lige så smukt med bjerg på den ene side og strandkant på den anden side, men måske vil belysningen blive sammenlignelig.

Bagefter er det for sent

Hvis det skal forhindres, er det vigtigt, at berørte borgere og høringsberettigede organisationer indsender et høringssvar inden fristens udløb den 20. maj 2021. Hvis først lokalplanen bliver endelig vedtaget, som den foreligger nu, og der senere bliver etableret belysningsanlæg, som bidrager til lysforureningen, er det for sent at gøre noget.

Dette indlæg blev udgivet i Flora og fauna, Generelt, Lokalplan, Planlægning, Regulering, Steder og tagget , , , , , , , , , , . Bogmærk permalinket.