Nat-naturen overset af Natur- og Landbrugskommissionen

Natur-og-landbrugskommissionen-logo

Naturen findes om dagen. Naturen er dyr og planter – især, hvis de er truede – og særlige naturtyper/-områder/-arealer – så som heder, moser, strandenge, overdrev, søer, skove og kyster samt levesteder for truede dyr og planter. Og naturen er truet – bl.a. af udledning af næringsstoffer til vandløb og drivhusgasser til atmosfæren.

Det er det indtryk, man får af naturen, når man læser Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger “Natur og landbrug – en ny start”, der udkom for nylig.

Nat-naturen findes hverken i ord eller billeder

Der er – med andre ord – ikke ét ord om nat-naturen, natten, mørket, nattehimlen eller stjernehimlen. Og heller ikke én illustration for den sags skyld. Alle fotos er taget om dagen.

Der er heller ikke ét ord om udledning af overflødigt kunstigt lys til omgivelserne, dvs. lysforurening. Selv om kunstigt lys om natten og det deraf følgende manglende mørke kan have alvorlige følger for dyr og mennesker.

Natur- og Landbrugskommissionen, der har haft til opgave at udarbejde “forslag til løsning af landbrugets strukturelle og økonomiske og miljømæssige udfordringer, herunder hvordan landbrugserhvervet kan bidrage til klimaindsatsen og til miljø- og naturindsatsen”, er således ikke bedre end den eksisterende lovgivning og dets administratorer på dette punkt. Heller ikke selv om dens rapport indeholder et kapitel med titlen “Mere og bedre natur”.

Dette indlæg blev udgivet i Planlægning, Publikationsomtale og tagget , , , , , , , , , , , , , , , , . Bogmærk permalinket.